Prāta rēbuss

Komentāri · 376 Skatījumi:

Tikai jaunā apziņas stāvoklī, atvērtākam un iekļaujošākam ir iespējams rast atbildi, domāt bez domāšanas, sasniegt bez sasniegšanas.

Dzenbudisma tradīcijās meistars uzdeva māceklim koanu, paradoksālu meistara izteikumu vai notikumu, kas ierastās domāšanas ceļā nebija saprotams un atrisināms. Atbilde vienmēr ir tevī, taču prāts nav tas, kas ir spējīgs ieraudzīt atbildi un atrisināt uzdevumu. Tikai jaunā apziņas stāvoklī, atvērtākam un iekļaujošākam ir iespējams rast atbildi, domāt bez domāšanas, sasniegt bez sasniegšanas.

Cilvēks pasauli var uztvert divejādi, vienā gadījumā skatoties ierastā veidā, diskursīvi, cenšoties esību saprast un analizēt, otrā gadījumā dzīvojot intuitīvi, apzinoties un vērojot. Diskursīvi tverot pasauli, mēs visu sadalām, izjaucam pasauli un pēc tam nezinām, ko darīt ar šīm pasaules lauskām. Intuitīvi dzīvojot, pasaule atkal kļūst vienota, lauskas tiek salīmētas un koans tiek atrisināts. Tu esi kļuvis apgaismots. Tu pats esi pasaule un pasaule esi tu. Tu nevari piedzīvot kaut ko ārpus sevis, uz ekrāna ir tikai filma par tevi.

Komentāri